Waarom aandelen kopen?

We doen regelmatig simulaties met het dividend discount model. Dit model gaat ervan uit dat de waarde van een aandeel bepaald wordt door het naar vandaag verdisconteren van de toekomstige dividenden. Of nog anders gezegd: wat is een aandeel anders waard dan de inkomstenstroom die men er in de toekomst van kan ontvangen? Die inkomstenstroom zijn de toekomstige dividenden, maar natuurlijk heeft een frank binnen een jaar, of binnen vijf jaren, uitbetaald minder waarde dan een frank vandaag. Vandaar dat er moet gedisconteerd worden.