Advertentie
Advertentie

Waarom geen brutorente op alle financiële producten?

BRUSSEL (tijd) - Beleggers kiezen vandaag een financieel product veeleer uit fiscale overwegingen dan op basis van hun economisch rendement. De oplossing voor deze scheeftrekking is nochtans simpel. Laat de banken bruto-intresten uitkeren op alle financiële producten. Zorg ervoor dat de banken die uitkeringen melden aan de fiscus zodat die iedereen op een eerlijke en billijke manier kan belasten. Dat zegt Koert Verbruggen, directielid bij Deutsche Bank (DB).