Advertentie
Advertentie

Waarom het erfrecht ekonomisch onrechtvaardig is

De inkomens- en vermogensverdeling genoot de laatste jaren bitter weinig aandacht. Nochtans verschilt de totale welvaart, voortvloeiend uit een bepaald inkomen of vermogen, naargelang de wijze waarop het over de bevolking verdeeld is. In dit opzicht wordt het erfrecht in onze westerse maatschappijen doorgaans als een normale, rechtvaardige verworvenheid beschouwd, die grotendeels los staat van het ekonomische gebeuren. Het erfrecht heeft echter een doortastende invloed op de vorm van de vermogens- en, in mindere mate, de inkomensverdeling.