Waarom het OESO-rapport strenger lijkt

In de reeks aanbevelingen van internationale gezaghebbende organisaties heeft nu ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar recent verslag enkele pijnpunten van de Belgische welvaartsstaat blootgelegd. Het advies van de OESO voor 2007 lijkt strenger dan dat van de Hoge Raad van Financiën (HRF). Is dat inderdaad zo?, vraagt PAUL VAN ROMPUY zich af.