Waarom vraag je het niet aan je grootmoeder?

Vraag een gemiddelde westerling de levensomstandigheden in tropisch Afrika te beschrijven, en hij zal niet zelden termen als 'ziekte' en 'honger' gebruiken. Terecht. Toch was het ooit anders. Tot het einde van de negentiende eeuw hadden de Afrikaanse kinderen volop voedsel en waren zij gezond. De kolonisatie heeft de traditionele samenlevingspatronen echter onherstelbaar verstoord, met alle gevolgen van dien. Een oplossing voor het probleem ligt theoretisch voor de hand, maar is in de praktijk vrijwel onhaalbaar.Luc Hanegreefs