Waarom we sociale zekerheid betalen

De federale minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte (PS), heeft een werknota uitgebracht met enkele opvallende voorstellen, zoals de extra loonbelasting voor hogere inkomens en de zogenaamde robottaks. Terwijl het socialezekerheidsstelsel door het gebrek aan economische groei en de vergrijzing in de problemen dreigt te komen, blijft het onthutsend vast te stellen dat de bevoegde minister blijkbaar geen onderscheid kan maken tussen oorzaak en gevolg, stelt ERIC VERHULST.