Waarom worden vennootschappen gesplitst ?

(van een medewerker) Sinds 1 oktober is de nieuwe wet op de splitsing en fusie van vennootschappen van kracht. Naar aanleiding van deze wet willen we nagaan welke redenen er kunnen zijn om een herstrukturering van vennootschappen door te voeren. Meer bepaald bespreken we hier de splitsing. 1. Een splitsing kan fiskale voordelen opleveren. Als een vennootschap bv. 7 miljoen fiskale winst deklareert, betaalt ze 2.688.300 fr. vennootschapsbelasting. Als deze vennootschap gesplitst wordt in twee vennootschappen, met elk 3,5 miljoen winst, dan bedraagt de belasting 2.430.800 fr. (= 1.215.400 x 2). Een minder bekend voordeel, dat weliswaar niet op elke vennootschap toepasselijk is, ligt op het vlak van de onroerende voorheffing.