Waarschijnlijk geen vogelpest in België

(tijd/belga) - Het staat zo goed als vast dat de plotselinge sterfte van kippen in Ravels vorige week niet te wijten was aan vogelpest. Vrijdag maakte het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de eerste resultaten bekend van de tests die het in het pluimveebedrijf in Ravels, had laten uitvoeren. Die bleken negatief. Vorige week dinsdag stierven in het getroffen pluimveebedrijf 1.200 van de 12.000 kippen. Gisteren maakte het FAVV de verdere onderzoeksresultaten bekend. Die sluiten een besmetting door de vogelpest vrijwel uit. Daarom besliste de Europese Commissie de beschermende maatregelen tegen België op te heffen. Het uitvoerverbod voor levend pluimvee en broedeieren naar andere lidstaten van de Europese Unie valt dus weg.De maatregelen die ons land moeten beschermen tegen de besmetting vanuit Nederland blijven wel van kracht. Dat geldt ook voor de bijzondere maatregelen in de bufferzone in Ravels en Baarle-Hertog.De federale minister bevoegd voor Landbouw, Annemie Neyts (VLD), vroeg enkele Oost-Europese landen het invoerverbod van Belgisch pluimvee en eieren op te heffen. Rusland, Polen en Hongarije hadden een importverbod voor Belgische pluimveeproducten afgekondigd.In Nederland zijn al 180 pluimveebedrijven ontruimd. Het Nederlandse ministerie van Landbouw zei gisteren dat nog 85 andere bedrijven volgen. Dat is te wijten aan drie nieuwe aanwijzingen van vogelpest in Putten, Otterlo en Voorthuizen. Bij onze noorderburen gingen inmiddels 2,8 miljoen stuks pluimvee voor de bijl. EC