Waarschuwing voor Upjohn's Halcion

BRUSSEL (belga) - Staatssekretaris voor volksgezondheid Roger Delizee heeft beslist om de farmaceutische firma Upjohn te verzoeken maatregelen te nemen in verband met zijn slaappil Halcion, de meest voorgeschreven slaappil ter wereld. Begin deze maand heeft het Britse ministerie van volksgezondheid beslist Halcion uit de handel te nemen, omdat het geassocieerd wordt met een grotere frekwentie van psychiatrische neveneffekten dan andere slaappillen. Woensdag heeft het komitee van farmaceutische specialiteiten van de EG het probleem omtrent het slaapmiddel Halcion bestudeerd. Na de verslagen van de gezondheidsautoriteiten van verschillende landen, alsook van de firma Upjohn, te hebben aanhoord, heeft dit komitee voorgesteld om binnen de EG een werkgroep op te richten die tegen het einde van het jaar een gedetailleerd verslag moet uitbrengen. Reeds vanaf nu moet Upjohn een duidelijke waarschuwing afdrukken op de verpakking.