Advertentie
Advertentie

Wachten op het Sociaal Huis

(tijd) - Volgens het regeerakkoord worden de OCMWs omgebouwd tot een Sociaal Huis, waar elke burger terechtkan voor alle administratieve en sociale dossiers. Dat project staat nog niet eens in de kinderschoenen.Van de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels, wordt nog een ontwerpdecreet verwacht over de buitenschoolse kinderopvang, waarin de netoverschrijdende samenwerking op buurtniveau zou worden geregeld.In de onderwijssector staan decreten over het gelijkekansenbeleid en de inspraak en participatie op stapel. In het kader van het levenslang leren moet de samenwerking tussen VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddelingen en Beroepsopleiding), VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) en het onderwijs voor sociale promotie nog geregeld worden. Hoe minister Marleen Vanderpoorten haar voornemen om het watervalfenomeen te bestrijden gestalte zal geven, is nog niet duidelijk.Van minister van Media Dirk van Mechelen wordt een ontwerpdecreet verwacht om de regelgeving over de regionale televisieomroepen te wijzigen, teneinde hun slagkracht te verhogen, de raden van bestuur te depolitiseren en monopolievorming tegen te gaan.De sanering van verontreinigde bodems komt eindelijk op gang, maar het bodemsaneringsdecreet moet nog worden aangepast en de oprichting van fondsen voor de financiering vordert moeizaam. Minister Dua werkt ook nog aan een ontwerpdecreet op het integraal waterbeleid en de invoering van een terugnameplicht voor drankverpakking. Enkele maanden geleden suggereerde zij statiegeld op blikjes in te voeren.