Wachten

De naderende expiratie van opties met de afloopmaand augustus resulteerde donderdag op de EOE-optiebeurs nog niet in een drukke handel. Veel beleggers leken met het sluiten van openstaande posities in deze kontrakten te willen wachten tot het laatste moment. Terwijl in de ochtenduren sprake was van een vriendelijke stemming, werd de lichte winst van de EOE-index in de loop van de middag meer dan volledig teniet gedaan door lagere koersen in Duitsland en een lagere dollarkoers. De EOE-index daalde van 283,25 tot 282,48. De omzetten in de indexhoek waren goed. Er werden 6.400 opties op de EOE-index, 1.900 top 5-indexkontrakten en 140 Eurotop 100-opties verhandeld. Vooral in augustus-puts op de EOE-index staan nog veel posities in "in-the-money' series open. Bij de aandelenopties expireren vrijdag de eenmaandsopties van de fondsen Akzo, KLM, Philips, Koninklijke Olie en Unilever alsmede de augustus-series van fondsen die in de specialist-markt worden verhandeld. In dat laatste marktsegment waren tevens de fondsen te vinden die de sterkste koersbeweging lieten zien, Getronics en Hunter Douglas. Getronics steeg met 2,20 gulden tot 30,30 gulden na de bekendmaking van een stijging met 13,5 procent van de nettowinst over het eerste halfjaar. Hunter Douglas daalde na de teleurstellende cijfers van dinsdag 2,40 gulden verder tot 44,80 gulden. Met een omzet van 250 kontrakten vormde Hunter Douglas het meest aktieve fonds in de specialist-markt. Bij de overige aandelenfondsen was deze positie weggelegd voor Philips met een omzet van 4.800 kontrakten. Het aantal openstaande kontrakten bedroeg bij opening van de beurs 1.416.134. De totale omzet kwam uit op 28.000 kontrakten.