Advertentie
Advertentie

Wachtlijst bouwsubsidies scholenloopt op tot 668 miljoen euro

(tijd) - De Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) kampt met een wachtlijst van 936 subsidieaanvragen die een bedrag van 668 miljoen euro vertegenwoordigen. Dat blijkt uit zijn jaarverslag over 2001. De DIGO hamert er in een persmededeling nogmaals op dat de middelen die hij van de Vlaamse regering krijgt, 115,78 miljoen euro, onvoldoende zijn om aan de grote vraag naar subsidiëring tegemoet te komen.