Wagons-Lits en Decitime in venture

(tijd) - De toerismegroep Wagons-Lits en het adviesbureau Decitime hebben samen een gemeenschappelijke dochter opgericht. De aktiviteiten van het nieuw bedrijf, dat luistert naar de naam NV Meeting Time, omvatten het organizeren van internationale manifestaties in België (kongressen, seminaries, festivals en sportmanifestaties) en het ontvangen van buitenlandse groepen die België om professionele en toeristische redenen aandoen. In een mededeling stelt Meeting Time dat het onder meer de nadruk wil leggen op de rol van Brussel en België als ontvangst- en kongrescentrum.