Walchim, Waals chemie-initiatief

(tijd) - In navolging van het Vlaams initiatief binnen de Federatie van de Chemische Nijverheid (FCN) voor een eigen struktuur, namelijk SIREV, werd binnen de FCN nu ook een struktuur voor de Waalse bedrijven opgericht. Walchim wil in Wallonië inspelen op de initiatieven van de gewestelijke overheid inzake milieubeleid, dat in België immers voor het grootste deel een regionale materie geworden is. Walchim heeft zijn maatschappelijke zetel binnen de FCN en gebruikt ook de infrastruktuur van het departement ekologische en technische aangelegenheden van de federatie. Walchim wordt vanaf 1 januari 1990 operationeel.