Walen blazen koud en warmover minderhedenverdrag

(tijd/belga) - De Waalse regering blies gisteren tegelijk koud en warm over het kaderverdrag inzake de bescherming van de nationale minderheden. Ze keurde een ontwerpdecreet goed met het oog op de ratificatie van het verdrag, maar besliste te wachten met de indiening tot Vlamingen en Franstaligen het eens zijn over het begrip nationale minderheid.