Walen gebruiken relatief minder gezondheidszorg dan Vlamingen

(tijd) - Wallonië verbruikt niet méér gezondheidszorg dan Vlaanderen. Integendeel, indien rekening wordt gehouden met de ziekterisico's, verbruiken de Vlamingen meer. Dit zeggen Herman van Loon en Henk Vandenbroele van het Wit-Gele-Kruis in hun studie 'Hoe groot zijn de niet-verantwoorde uitgavenstromen in de Belgische gezondheidszorg? De gegevens anders bekeken.'In 1992 gaf het RIZIV per Belg 27.000 frank uit aan gezondheidszorg. Inwoners van alle Vlaamse provincies zijn goedkoper. In Wallonië is het beeld verscheiden. Vooral in Henegouwen wordt flink meer uitgegeven dan het Belgische gemiddelde. Op basis van deze cijfers wordt nu al jaren geklaagd over transfers (gerechtvaardigd of niet). De onderzoekers vinden echter dat die absolute cijfers geen korrekt beeld geven. Je moet namelijk de uitgave toetsen in vergelijking met het risico. Op basis van leeftijd, geslacht en sterftecijfers gingen Van Loon en Vandenbroele na hoeveel de diverse provincies zouden mogen uitgeven.