Wall Street 7,5 procent boven 'syntetische' trendlijn

(tijd) - Een trend heeft net als een voorwerp in beweging de neiging om zich in dezelfde richting voort te zetten. De wetten van de inertie uit de fysika zijn dus voor een deel blijkbaar ook van toepassing op allerlei markten. Dat lijkt niet bepaald wereldschokkend ware het niet dat dit een aantal ekonomische teorieën serieus op de helling zet. Als er zoiets bestaat als een trend betekent het immers dat de opeenvolging van prijzen of koersen niet 'neutraal' is, maar gekleurd wordt door wat voorafging. Markten hebben dan met andere woorden geen random gedrag, maar lijken over een soort historisch geheugen te beschikken. Dat heeft nogal wat gevolgen. Als de opeenvolging niet random is, betekent dat dat markten, prijzen of wisselkoersen alleen al door een zorgvuldige analyse van de trend, beter dan 50/50 voorspelbaar zouden moeten zijn. Dat is dan wel makkelijker gezegd dan in de praktijk omgezet. Overal in de wereld is men furieus op zoek naar een metode om een 'stabiele trend' in een vroeg stadium te ontdekken en signalen te vinden die erop wijzen dat het proces instabiel begint te worden. De reden ligt voor de hand. Wie er in zou slagen de systematiek achter de marktbewegingen op een voldoende betrouwbare manier te ontcijferen, zou meteen over een krachtig instrument beschikken om van gunstige marktomstandigheden gebruik te maken en minder gunstige perioden uit de weg te gaan. Voor zover ons bekend is dat echter nog niemand op een afdoende manier gelukt.