Wall Street: cijfers

De week op Wall Street werd duidelijk overheerst door de te publiceren macro-economische cijfers: meer bepaald de 'employment cost index' en de eerste raming voor de BNP-groei tijdens het eerste kwartaal. De aandelenmarkt evolueerde dan ook maar aarzelend in het begin van deze week doch eindigde fors hoger naarmate cijfers bekendgemaakt werden. Aldus kon de S&P 500 de week afsluiten met een winst van 3,54 procent.