Wall Street juicht opsplitsing van AT&T toe

(van onze correspondent)