Wall Street na de bange dagen

Reeds bij de aanvang van het jaar liepen de diskussies bij ekonomisten hoog op tussen de voorstanders van het "soft landing'-scenario enerzijds en de recessie-aanhangers anderzijds. Inmiddels komt 1990 in zicht, maar het gesprekstema is haast niet veranderd. Nog steeds luidt de vraag : "how low can we go?'. In dit opzicht is de visie van het Amerikaanse huis Salomon Bros een interessante middenweg. Onder het motto "de wereldekonomie slaat er zich doorheen' ziet deze effektenmakelaar heil in het asynchrone verloop van de konjunktuur in de belangrijkste industrielanden. Blijvend sterke groeicijfers in Duitsland en Japan zullen er m.a.w. toe bijdragen dat in de Verenigde Staten de BNP-trend niet in het rood zakt. Aan het thuisfront ziet Salomon volgend jaar een BNP-groei van net onder de 2 %. Vooral de afvlakkende export- en investeringstrend werken die groeivertraging in de hand, terwijl ook de privé-konsumptie niet als de aflossende groeimotor zal fungeren. Bij de positieve gevolgen van een dergelijk scenario horen een wat lagere inflatie (geschat op 4,6 % in "90 tegen 5 % dit jaar) en licht dalende rentevoeten : het rendement op de Treasury Bond kan met 1/2 % naar beneden. De negatieve kant van de medaille ligt in het kamp van de ondernemingswinsten. Voor het bedrijvenstaal van de S&P 500 zullen de nettoresultaten dit jaar nog met 8,5 % toenemen; in 1990 nog slechts met 5 %, nauwelijks meer dan het inflatieniveau. Wel valt te verwachten dat de ondernemingen hun laag payout peil wat zullen optrekken zodat het dividendrendement van de S&P 500 volgend jaar nog met 13 % zou kunnen stijgen.