Advertentie
Advertentie

Wall Street: tijd om posities in te dekken of winst te nemen

Sinds begin dit jaar wandelt Wall Street praktisch ongestoord van het ene record naar het andere. Een belangrijk deel van de verklaring ligt ongetwijfeld in de rente. Tegen de meeste verwachtingen in, is de rente in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk gedaald, niet alleen in de VS, maar in het grootste gedeelte van de wereld. Lagere rentetarieven zijn goed nieuws voor de beurs. Dat is bekend. Anders ligt het met de redenen achter die rentedaling. Zij zijn ook de weergave van een verzwakkende economische groei. Dat is dan weer minder goed nieuws voor de winstverwachtingen. Hoe valt de som van de plussen en minnen op dit ogenblik uit? Na de stijging met ongeveer 18 procent die Wall Street sinds het begin van dit jaar liet optekenen, lijkt het moment gekomen om een stand van zaken op te maken.Omdat de winstevolutie van de ondernemingen in de eerstkomende periode waarschijnlijk de belangrijkste zorg is (in de VS tenminste) bekijken we eerst een ratio die de rente-evolutie tegenover de koers-winstverhouding weergeeft. De grafiek zet 100 gedeeld door de rente over tien jaar, uit tegenover de koers-winstverhouding van de ondernemingen die in de S&P-500-index opgenomen zijn. Doel is na te gaan welke koers-winstverhouding in de regel overeenstemt met welk renteniveau. Dat die anders zal zijn bij een rente van 6 procent dan bij een niveau van 10 procent ligt nogal voor de hand.