Wallonië bevordert overdracht bedrijven

(belga) - De Waalse regering keurde gisteren een ontwerpdecreet goed om de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging te stimuleren. Zo worden de successie- en schenkingsrechten in sommige gevallen tot nul procent herleid. De tekst voorziet in verschillende maatregelen in de fiscaliteit en ruimtelijke ordening. De Waalse regering vraagt het Waals Parlement een machtiging om de wijzigingen door te voeren.