Wallonie eist deel opbrengst fiscale regularisatie

(tijd) - De Waalse regering dreigt ermee de fiscale regularisatie te kelderen indien ze niet een deel van de opbrengst krijgt. Ze maakt daar aanspraak op omdat de - in dit geval ontdoken - successierechten een gewestbelasting zijn. Zonder een akkoord met de gewesten komt er geen fiscale regularisatie, luidt het in Namen.