Advertentie
Advertentie

Wallonië heft 3 fr. de m3 op oppompen van drinkwater

GENT (tijd) - Het Waals gewest voert op 1 januari 1994 een heffing van 3 fr. de kubieke meter door op alle opgepompt drinkwater in zijn gebied. Vlaanderen betrekt heel wat van zijn drinkwater uit Wallonië. Dat water kost nu gemiddeld rond de 20 frank, wat een prijsverhoging betekent van ongeveer 15%. Tegelijk beloofde het Waals gewest de nog bestaande provinciale belasting over een periode van drie jaar af te bouwen.