Wallonië investeert 2,3 miljard in waterzuivering

(belga) - De Waalse regering heeft een waterzuiveringsprogramma ten belope van 2,3 miljard frank goedgekeurd. De investeringen zullen nog dit jaar worden uitgevoerd. De hoofdmoot van het programma, 1,6 miljard, gaat naar de zuivering van de grote stedelijke centra. De investeringen zullen in grote mate gefinancierd worden door de gewestelijke waterbelasting. Over de volgende twee jaar zal een belasting geheven worden van 35 centiemen per m3 water dat in Wallonië wordt opgepompt. Dat geld zal worden gestort in een fonds dat de schade moet vergoeden die het oppompen van water uit ondergrondse reservoirs veroorzaakt.