'Wallonië kan niet zelfstandig overleven'

(tijd) - Als de Belgische overheidsschuld gesplitst wordt, komt Wallonië voor onoverkomelijke problemen te staan. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door een medewerker van 'Liste France', een vereniging die pleit voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. De studie ziet een aanhechting als enige oplossing voor Wallonië om, zonder zelf ingrijpende inspanningen te leveren, zijn huidige levensstandaard op peil te kunnen houden.Een recente peiling, uitgevoerd door Marketing Unit, in opdracht van de PRL, toont aan dat meer dan 60 procent van de Walen ervan overtuigd is dat België binnenkort zal verdwijnen. Liste France onderzocht hoe het met Wallonië verder moet als België uiteen zou vallen. De auteur van de studie, Adrien Laurant, stelt de splitsing van de overheidsschuld centraal in zijn onderzoek. Als Vlaanderen steeds meer blijft aansturen op een splitsing van de sociale zekerheid en de fiscaliteit, wordt het probleem van de splitsing van de overheidsschuld onvermijdelijk, aldus Laurant.