Advertentie
Advertentie

Wallonië koopt in Senegal Kyoto-uitstootrechten

(tijd) - De Waalse regering bouwt in Senegal samen met de Canadese provincie Quebec en Senegal installaties voor zonne- en windenergie. Door het stimuleren van minder vervuilende energie in Senegal moet Wallonië op het eigen grondgebied minder inspanningen doen om de uitstoot van zes broeikasgassen volgens het protocol van Kyoto te verminderen met 7,5 procent. De Vlaamse regering kant zich tegen deze methode om de Kyotoverplichtingen te realiseren.