Advertentie
Advertentie

Wallonië mikt met structuurplan op centrumfunctie in Europa

(tijd) - Wallonië heeft een eigen ruimtelijk structuurplan, het schéma de development de l'espace regional (SDER). De Waalse regering beschouwt het plan vooral als een instrument om Wallonië een centrumfunctie te geven in Europa. Om zich in de Europese dynamiek in te schrijven, zijn de Waalse groeipolen op Brussel, Lille, het Groot-Hertogdom Luxemburg en Maastricht afgestemd, aldus de Waalse minister van Ruimtelijke Ordening Michel Lebrun (PSC). De Waalse regering keurde het SDER al goed. Midden november start het openbaar onderzoek.De Waalse regering heeft, in tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel, niet geopteerd voor een bindend of reglementair ruimtelijk structuurplan, maar voor een richtinggevend en evolutief ontwikkelingsplan. Er worden in het SDER geen concrete cijfers of streefdoelen vooropgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende activiteiten - wonen, industrie, agrarische gebieden, natuurgebieden - in het Waals Gewest. Het SDER is eerder een weergave, een analyse van de diverse ontwikkelingen inzake mobiliteit, economische en ruimtelijke ontwikkeling.