Wallonie schrapt verplichte arbeidskaart

(tijd) - Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft buitenlandse gedetacheerde werknemers die in Wallonie of Brussel een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister aanvragen in veel gevallen meteen een onbeperkte verblijfsvergunning. Ze moeten daardoor geen arbeidskaart meer hebben. Voor aanvragen in Vlaanderen wordt deze gunst, die strijdig is met de wet en veiligheidsrisico's inhoudt, niet toegekend.