Advertentie
Advertentie

Wallonië spendeert per inwoner 15.000 frank meer dan Vlaanderen

(tijd) - De Vlaamse overheid gaf vorig jaar 92.335 frank per hoofd van de bevolking uit, tegenover 107.624 frank in Wallonië. Het verschil van 15.000 frank is deels te verklaren door de verschillen in federale inkomsten, deels door verschillen in het beleid, stelt het Vlaams Economisch Verbond (VEV) in een vergelijkende studie, gepubliceerd in zijn 'Snelbericht'. Er is volgens het VEV sprake van 'een meer voorzichtig budgettair beleid in Vlaanderen'.De uitgaven op de Vlaamse begroting bedroegen in 1996 553,6 miljard frank, tegenover 401,1 miljard in Wallonië. Per hoofd van de bevolking gaf Wallonië 107.624 frank uit, in Vlaanderen was dat 92.335 frank, wat een verschil inhoudt van 15.000 frank of 16,6 procent.