Walter Decleir nieuwe RUCA-rektor

Bij ministerieel besluit werden de professoren Walter Decleir en Emile Vanlommel benoemd tot respektievelijk rektor en vice-rektor van het RUCA en dit met ingang van 1 oktober a.s. voor een termijn van vier jaar. Zij volgen hierdoor de huidige rektor Wilfried Dierick en vice-rektor Frank Alderweireldt op.