Advertentie
Advertentie

Wanbeheer is belangrijke oorzaak faillissement

(tijd) - Faillissementen zijn vooral te wijten aan wanbeheer, ontoereikend kapitaal, economische omstandigheden en fraude. Dat blijkt uit een onderzoek van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium bij de 450 belangrijkste curatoren in ons land. De curatoren onderstrepen het belang van een realistisch ondernemingsplan, een degelijk marktonderzoek en voldoende startkapitaal.