Advertentie
Advertentie

Wanbetalingen geschrapt uit wetsontwerp consumentenkrediet

(tijd) - Het aangepast wetsontwerp op het consumentenkrediet verschijnt waarschijnlijk nog dit jaar op de agenda van de ministerraad. Het delicate hoofdstuk over wanbetalingen en betalingsfaciliteiten werd uit het ontwerp gehaald, en doorgeschoven naar de Senaat. In de commissie financiën en economische aangelegenheden van de Senaat werden hieromtrent gisteren twee wetsvoorstellen besproken.De herziening van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet loopt niet van een leien dakje. De Raad voor Verbruik nam ruimschoots de tijd om zijn opmerkingen te maken. Uit zijn verslag bleek dat het water tussen de verbruikers en de kredietverstrekkers nog diep is. Zo heerste er onenigheid over de kosten van ingebrekestelling die bij wanbetaling aangerekend worden aan de schuldenaar. De Raad stelde eveneens een oplossing voor die het midden houdt tussen het huidige systeem van kredietaanbod en de in het wetsvoorstel voorgestelde combinatie van prospectus, aanvraagformulier, aflossingstabel en contract.