Wanneer een leverancier zijn klanten geschenken geeft om de verkoop van goederen of diensten te bevorderen, moet hij e

Wanneer een leverancier zijn klanten geschenken geeft om de verkoop van goederen of diensten te bevorderen, moet hij er rekening mee houden dat er BTW verschuldigd is wanneer de waarde van het geschenk meer dan 500 frank (exclusief BTW) bedraagt.