Advertentie
Advertentie

Wanneer kan u schuldvorderingen afboeken?

Zodra een vennootschap een schuldvordering opneemt in haar boekhouding, moet ze die bij haar belastbare winst voegen, ongeacht het tijdstip van inning. Maar als later blijkt dat de debiteur de schuld nooit zal kunnen betalen, mag de vennootschap deze vordering in aftrek brengen op haar belastbare winst, door middel van een minderwaarde. Over het tijdstip waarop een vordering definitief en zeker oninbaar is, ontstaan in de praktijk vaak betwistingen met de fiscus.