'Wantoestanden bij adoptie nog schering en inslag'

(tijd) - Bij heel wat Vlaamse adoptiediensten heersen er nog steeds allerlei wantoestanden. De zwaarste misbruiken zijn aan te treffen bij Inter-Adoptie, een van de drie grote adoptiecentra van Vlaanderen. Kind en Gezin schiet zwaar tekort in de controle op deze diensten en het ministerie van Buitenlandse Zaken speelt een bedenkelijke rol in de adoptieprocedures van Zaïrese kinderen. Deze zware beschuldigingen uitte Volksunie-voorzitter Bert Anciaux gisteren tijdens een persconferentie waarop hij de conclusies van zijn onderzoek naar het functioneren van de adoptiecentra voorstelde.Na onthullingen over schandalige praktijken in de adoptiesector - er was onder meer sprake van kinderhandel- keurde de Vlaamse Raad in 1989 een decreet goed ter erkenning van de adoptiediensten, dat paal en perk moest stellen aan de misbruiken. Volgens VU-voorzitter Anciaux heeft deze wetgeving niet het beoogde doel gehad: misbruiken zijn nog steeds schering en inslag. Anciaux voerde de afgelopen vier maanden een onderzoek naar het functioneren van de Vlaamse centra die bemiddelen bij de adoptie van een buitenlands kind. Zijn beschuldigingen zijn niet mals.