Wapenexport moet voortaan aan criteria beantwoorden

(van onze verslaggever) LUXEMBURG (tijd) - Opgeschrikt door de opstapeling van klassieke wapens in bepaalde gebieden van de wereld, wensen de EG-lidstaten dat een krachtdadige internationale aktie ondernomen wordt om de uitvoer van klassieke wapens en militaire technologie (vooral naar spanningshaarden) te beperken en doorzichtiger te maken. De Europese Raad die het voorbije weekend in Luxemburg plaatsvond, keurde daarom een aantal gemeenschappelijke criteria voor de wapenuitvoer goed.