Wapeninterpellaties vinden donderdag plaats

Uitvoervergunningen zijn volgens Vlaamse socialisten geen lopende zaak

(belga/tijd) - Het verlenen van belangrijke nieuwe uitvoervergunningen kan niet worden beschouwd als een lopende zaak. Dat heeft SP-voorzitter Frank Vandenbroucke gisteren verklaard. In een reaktie heeft vice-premier Moureaux (PS) deze zienswijze reeds afgewezen. De wapenrel gaat dus door. Overigens vinden donderdag in de Kamer de interpellaties over de wapenhandel plaats.

Het parlement is volop bezig met het afwerken van de "noodontwerpen'. De financiewet is reeds door Kamer en Senaat goedgekeurd. Hierdoor kan de staat volgend jaar belastingen en heffingen innen. Kamer en Senaat komen donderdag nog samen om de verklaring tot herziening van de grondwet, het wetsontwerp tot vaststelling van de legersterkte voor volgend jaar en de omzetting van Europese "moeder-dochterrichtlijn' (fiskale behandeling van moeder- en dochtermaatschappijen) goed te keuren.

Donderdag zullen in de bevoegde kamerkommissies ook de interpellaties over de wapenhandel plaatsvinden. De meerderheid stemde zaterdag immers tegen de hoogdringende behandeling van de interpellaties over de Waalse wapenuitvoer. Hierdoor werd de mogelijke val van Martens IX vermeden. Indien de interpellaties zaterdag zouden zijn behandeld geweest, moest de Kamer zich immers nog vóór de ontbinding van het parlement uitspreken over de moties die na de interpellaties zouden worden ingediend. Gevreesd werd dat Martens dit niet zou overleven zodat de grondwetsherziening in het gedrang zou komen.

Volgens SP-voorzitter Vandenbroucke is het antwoord op de interpellaties veel belangrijker dan de stemming over de motie. De socialist is overigens niet tevreden over de gang van zaken. "Ik heb drie weken geleden al gezegd dat de ministeriële komitees lamentabele konstrukties zijn. Vandaag komt daar nog bij dat de Franstaligen deontologisch misbruik maken van deze komitees', aldus Vandenbroucke. Voor Vandenbroucke zijn exportvergunningen in normale omstandigheden een lopende zaak. Gezien de recente politieke gebeurtenissen geldt dit niet voor belangrijke nieuwe wapenexporten naar gevoelige landen.

Vice-premier Moureaux (PS) is het met de zienswijze van Vandenbroucke niet eens. Hij haalt er het handboek van Velu over publiek recht bij. Daarin staat dat de dringende zaken, die moeten behandeld worden om de fundamentele belangen van de staat niet in gevaar te brengen, tot de lopende zaken behoren. Voor Moureaux horen de ekonomische problemen zonder diskussie bij deze fundamentele belangen.

De PVV wil dat de gewestelijke ministeriële komitees voor de ontbinding van het parlement zouden worden opgeheven. Anders is de kans immers groot dat het Waals ministerkomitee tijdens een periode van lopende zaken en zonder de minste parlementaire kontrole beslissingen blijft nemen waarvoor geen meerderheid bestaat. De PVV vindt het trouwens onbegrijpelijk dat een eerste minister brieven moet schrijven om te weten wat zijn regering doet.

Volksunie

De Volksunie heeft zaterdag reeds de start gegeven van de verkiezingscampagne. Met de slogan "iemand moet zijn nek uitsteken' wil de partij duidelijk zoveel mogelijk stemmenwinst halen door haar rol in de wapenkrisis. Of de Volksunie aan een nieuwe regering zal deelnemen, hangt volgens voorzitter Gabriëls af van het regeerakkoord.

De VU pleit voor een tweeledig konfederaal model waarbij zoveel mogelijk materies gefederalizeerd worden. Beide partners mogen zich niet mengen in elkaars aangelegenheden en op elkaars grondgebied. In Brussel moeten de huidige waarborgen voor de Vlamingen in het hoofdstedelijk gewest uitgebreid worden naar het gemeentelijk vlak. De solidariteitsmechanismen moeten fundamenteel herbekeken worden. De federalizering van de sociale zekerheid moet er essentieel deel van uitmaken, aldus de VU.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud