Wapenleveringen aan Turkije

(belga) - De Volksunie eist dat België het voorbeeld van Duitsland volgt en de wapenleveringen aan Turkije onverwijld staakt. Vorige week had ook de CVP-kamerfraktie reeds gevraagd wapenverkopen door Belgische firma's aan Turkije te verbieden. Beide partijen verzetten zich tegen de verdrukking van de Koerden door de Turkse regering. In maart vorig jaar heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers reeds een resolutie over de Koerden goedgekeurd. Daarin wordt aangedrongen op de eerbiediging van de politieke, sociale en kulturele rechten van de Koerden en alle andere etnische minderheden in Turkije. België moet zich volgens de Kamer verzetten tegen de toetreding van Turkije tot de Europese gemeenschap zolang de mensenrechten in dat land worden geschonden.