Wapenuitvoer feitelijk geregionaliseerd

(tijd) - Hoewel het een federale aangelegenheid is, is de wapen-uitvoer feitelijk geregionaliseerd. Op 29 september 1991 besliste de regering-Martens drie regionale ministercomités op te richten om uitvoervergunningen toe te kennen. Daarmee kwam een einde aan het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen over de toekenning van een vergunning aan het Waalse bedrijf Meciar voor de levering van granaten aan Saudi-Arabië. Toch bleef de communautaire temperatuur de daaropvolgende dagen stijgen, met de val van de regering-Martens en de vervroegde verkiezingen van 24 november 1991 tot gevolg.In juli 1992 werden de ministercomités opgeheven. Sindsdien kent een Franstalig minister, in de huidige regering Louis Michel, de uitvoervergunningen voor Waalse wapens toe, een Nederlandstalig minister, in casu Annemie Neyts, die voor wapens die in Vlaanderen geproduceerd worden. MD