Warehouses Estates Belgium: zeer aantrekkelijk rendement

De vastgoedbevaks worden eindelijk door de markt ontdekt. Waren er eind 1997 slechts drie (Cofinimmo, Befimmo en Serviceflats), dan zijn ze nu met zeven. Dit jaar werden Retail Estates, Cibix, Wereldhave Belgium en Warehouses Estates Belgium WEB geïntroduceerd. Het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 heeft in België vastgoedbevaks mogelijk gemaakt.