Warmte/krachtcentrale Esso/Electrabel

(tijd) - Maandag ondertekenden Esso Belgium en Electrabel in Antwerpen een kontrakt voor de bouw op het terrein van de Esso-raffinaderij in Antwerpen van een warmte/krachtkoppelingsinstallatie (WKK). Met de investering is een bedrag gemoeid van 1,2 miljard fr.