Warner Lambert in Ariane

(tijd) - Vastgoedkonsulent Richard Ellis heeft het Ariane-gebouw aan de Arianelaan 5 in Brussel verhuurd aan Warner Lambert Europe, die er haar Europees hoofdkwartier zal onderbrengen. Richard Ellis verhuurde een oppervlakte van 1.150 m2 aan 8.200 fr./m2/jaar, lasten, onroerende voorheffing en wanden niet inbegrepen. Opdrachtgever was de Verzekeringskas L'Intégrale. Warner Lambert is aktief in de farmaceutische sektor. De firma legt zich toe op de ontwikkeling, produktie en distributie van kwaliteitsprodukten voor de gezondheidszorg. De groep stelt momenteel circa 35.000 mensen tewerk.