WARSCHAUPAKT : top in Boekarest

Gisteren is de jaarlijkse topontmoeting van de zeven Warschaupakt-landen in Boekarest van start gegaan. Gorbatsjov heeft er uitleg verschaft over het voorstel dat hij voor de Raad Van Europa ontvouwde, om eenzijdig kernwapens voor de korte afstand te vernietigen als de NAVO over deze wapens wil praten. De NAVO heeft het voorstel al afgewezen. De breder wordende kloof tussen het vrij hervormingsgezinde Polen en Hongarije en het erg konservatieve Roemenië en Oost-Duitsland kan voor spanningen zorgen op de top. Het Sovjet-partijblad Pravda heeft een somber beeld geschetst van de ekonomische en sociale toestand in Roemenië.