Advertentie
Advertentie

Washington plant verhoging schuldenplafond

WASHINGTON (reuters) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën vraagt het parlement toestemming om het plafond van de Amerikaanse schuldenberg op te trekken van 5.950 miljard dollar tot 6.700 miljard dollar. Deze ingreep is noodzakelijk willen we succes boeken in onze gemeenschappelijke inspanningen om de bedreiging van het terrorisme uit te roeien, de Amerikaanse economie weer op het pad van duurzame groei te krijgen en de kwaliteit van Amerikaans schuldpapier te garanderen, schreef Paul ONeill, de Amerikaanse minister van Financiën, in een brief aan het parlement.Op een ogenblik dat de economie lijdt onder een recessie en een oorlog is een dergelijke stap meer dan gerechtvaardigd, zei Michele Davis, de woordvoerder van het ministerie van Financiën.Davis vermoedt dat de schuldenberg ergens tussen begin februari en einde maart de bestaande limiet van 5.950 miljard dollar zal overschrijden. De schuldenberg bedraagt nu 5.810 miljard dollar, maar stijgt snel als gevolg van de recessie, de dure oorlog tegen het terrorisme, de maatregelen om de binnenlandse veiligheid te vergroten en de geldverslindende heropbouw van New York en Washington. De democraten wijzen ook met een beschuldigende vinger naar de belastingverlaging van 1.350 miljard dollar, gespreid over elf jaar, die president George Bush in juni ondertekende.De regering ging er tot voor kort van uit dat de drempel van 5.950 miljard dollar niet voor eind september 2003 zou worden overschreden. Het nieuwe plafond van 6.700 miljard dollar zou moeten volstaan om het tot 30 september 2003 uit te zingen. In september overwoog het parlement nog het schuldenplafond te verlagen, omdat de VS vele jaren op rij begrotingsoverschotten zouden boeken. Nu, drie maanden later, voorspellen het parlement en het Witte Huis voor het lopende en volgende begrotingsjaar een tekort.