Advertentie
Advertentie

Wat bij werkverlating of schuld aan ontslag

Een werkloze ontvangt een werkloosheidsuitkering van de RVA wanneer hij aan de vergoedingsvoorwaarden voldoet. De werkloze kan een sanctie oplopen, indien hij een betrekking zonder wettige reden verlaat of indien hij verantwoordelijk is voor het verlies van zijn betrekking. Alvorens over een uitsluiting van uitkering te beslissen, roept de directeur van het werkloosheidsbureau de werkloze op voor verhoorBij werkverlating zonder wettige reden, kan de werkloze een verwittiging krijgen of van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste vier weken en ten hoogste 52 weken. Er is sprake van werkverlating wanneer de werkloze op eigen initiatief het werk verlaat, hetzij door zelf ontslag te geven, hetzij wegens afwezigheid zonder geldige reden op het werk. In principe beschouwt de RVA een verbreking van de arbeidsovereenkomst in overleg met de werkgever ook als een werkverlating.Indien de werkloze schuld heeft aan zijn ontslag, dan kan hij een verwittiging krijgen of van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 26 weken. De werkloze heeft schuld aan zijn ontslag indien hij persoonlijk een fout heeft begaan die zijn ontslag heeft veroorzaakt. Hierbij gaat het initiatief om de overeenkomst te beëindigen uit van de werkgever. De werkloze kan steeds de reden van ontslag betwisten die op het formulier C4 staat. De directeur van de RVA stelt dan een onderzoek in naar de echtheid van de reden.Voor meer informatie : www.rva-onem.be