Advertentie
Advertentie

Wat brengt 1997?

De meeste beurzen kende in 1996 een schitterende performance zoals de tabel aantoont. Economisch gezien was 1996 een tegenvallend jaar met buiten Nederland (2,8%), Spanje (2,3%) en de VS (2,4%) een zeer lage economische groei. In het begin van het jaar werd nog een redelijke groei verwacht, maar in de meeste landen viel dit tegen. De trage groei belette niet dat de koersen fors stegen. Deze hausse werd gedragen door de lage rentevoeten en de lage inflatie. De meeste beurzen bereikten records. Het gevolg is dat de meeste beurzen op basis van de klassieke waarderingsmaatstaven van koerswinst, koerscashflow en koers-boekwaarde duur zijn. Ten opzichte van de huidige renteniveaus zijn ze nog steeds niet duur, op voorwaarde natuurlijk dat de rente niet stijgt.