Wat had Lode Boeckx bij Boelwerf te zoeken?

(tijd) - Volgens de overheidsholding Gimvindus heeft Boelwerf Vlaanderen tussen april '93 en november '94 (toen de werf failliet werd verklaard) gebruik gemaakt van de diensten van het bureau Global Training International (GTI) uit Merelbeke en daarvoor 193 miljoen frank betaald. GTI zorgde voor de organisatie en de coördinatie van de herscholing. Gimvindus heeft geen weet van fraude. De vakbonden hebben dan weer geen weet van GTI.De herscholing was een onderdeel van een groter budget van 443 miljoen frank dat ten behoeve van afvloeiingskosten en herscholing van 211 Boel-werknemers aan subsidies mocht worden uitgekeerd. Het onderdeel dat GTI voor zijn rekening nam, betrof bijscholing die op de werf plaatsvond, zo stelde Gimvindus in een persbericht. Volgens de tekst werden de werknemers van de werf voor de periode van hun herscholing gedetacheerd naar GTI. Die factureerde dan de loon- en trainingslasten door.