Wat met algemeen belang en ekonomische efficiëntie? Schaadt anti-raiderwet belangen van aandeelhouders?

Schaadt de geplande regeling voor het beperken van overnames de belangen van de aandeelhouder? Bekeken door de bril van de aandeelhouder zal de komende Belgische (ook EG-) regeling nadelig zijn. De overnemer krijgt immers niet voldoende tijd om voor zijn riskante operatie voldoende winst veilig te stellen. En zo blijft ook de aandeelhouder, de gemeenschap, verstoken van kollektieve voordelen van een overname.