Wat met de EMU na de staatshervorming van '88?

Eén van de zwakste punten in de op stapel staande staatshervorming is volgens professor Dirk Heremans (KU Leuven) het ontbreken van een kader van afdwingbare spelregels ter vrijwaring van de Ekonomische en Monetaire Unie (EMU).